Da Jesu an dem Kreuze stund

Anonymus, Da Jesu an dem Kreuze stund
Johann Sebastian Bach (?), Da Jesus an dem Kreuze stund (Emans 48)
Johann Caspar Ferdinand Fischer, Da Jesu an dem Kreuze stund