Gelobet seist du Jesu Christ

Johann Friedrich Alberti, Gelobet seist du Jesu Christ.
Johann Michael Bach, Gelobet seist du Jesu Christ (BWV 723)
Georg Böhm, Gelobet seist du Jesu Christ
Georg Böhm, Gelobet seist du Jesu Christ (variationen)
Johann Heinrich Buttstett, Gelobet seist du Jesu Christ
Dietrich Buxtehude, Gelobet seist du Jesu Christ, BuxWV 189
Samuel Michael David Gattermann, Gelobet seist du, Jesu Christ
Christian Geist, Lofvad vare du Jesu Christ
Georg Friedrich Kauffmann, Gelobet seist du Jesu Christ
Georg Friedrich Kauffmann, Gelobet seist du Jesu Christ
Johann Balthasar Kehl, Gelobet seist du Jesu Christ
Heinrich Michael Keller, Gelobet seist du Jesu Christ
Johann Philipp Kirnberger, Gelobet seist du Jesu Christ
Johann Pachelbel, Gelobet seist du Jesu Christ
Friedrich Wilhelm Zachow, Gelobet seist du Jesu Christ