Lob sei den allmächtigen Gott

Georg Andreas Sorge, Lob sei den allmächtigen Gott
Johann Gottfried Walther, Lob sei dem allmächtigen Gott