Wo Gott der Herr nicht bei uns hält

Johann Michael Bach, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Georg Andreas Sorge, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält