Anonymus (Kirchhoff?), Ciaconna “Jesus Christus unser Heiland, der von uns”

You may also like...

2 Responses

  1. Chris says:

    Meest waarschijnlijk lijkt mij dit een compositie van Gottfried Kirchhoff (1685-1747) leerling van Zachow en hij schreef nog twee andere koraalbewerkingen in Ciaconna-vorm.

    • admin says:

      Dat ligt inderdaad voor de hand, ook omdat in ditzelfde manuscript een aantal werken van Kirchhoff opgenomen zijn. Maar die heb ik nog niet gespeeld, dus ik hou nog een slag om de arm. Eerst wil ik horen of deze veronderstelling ook redelijk klinkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *